Elitní jednotka

Noví paragáni mají první seskok. Major jim ještě v letadle všechno zopakuje:
„Takže, vyskočíte, napočítáte do pěti a zatáhnete za šňůrku vlevo. Kdyby se
padák neotevřel, nevadí, počkáte tři vteřiny a zatáhnete za šňůrku vpravo a
otevře se vám záložní padák. Jak dopadnete, padák sbalíte a vrátíte se k
útvaru.“
A jeden nováček se pochopitelně zeptá:
„No a co když se mi ten záložní padák taky neotevře?“
Major mu nechce hned říct, že by skapal, a tak povídá:
„Tak budete mávat rukama a řvát ‚Jsem jestřáb, jsem jestřáb!’“
Rozsvítí se světlo, nováčci vyskáčou a major zavře dveře letadla. Asi tak za
minutu zvenku na ty dveře někdo buší. Major otevře a vidí jednoho nováčka,
jak mává rukama a ptá se ho:
„Majore, jak že se jmenuje ten pták?“

Elitní jednotka
Hlasuj