Dopis

Když přišel manžel domů, našel tam svoji ženu v slzách. Ptal se, co se děje.
„Tvoje matka mne hrozně urazila.“
„Jak tě mohla urazit, když je na dovolené na druhém konci světa?“
„Dnes ráno přišel dopis, adresovaný tobě. Ze zvědavosti jsem ho otevřela.“
„No a?“
„No, a na konci bylo napsáno: ‚P.S. Drahá Marto, až ten dopis budeš
mít přečtený, nezapomeň jej dát mému synovi.’“

Dopis
Hlasuj