Dlouhá cesta

Jeptišky z jednoho kláštera se rozhodly, že se vypraví na cestu do
Svaté Země. Když se vrátily, dozvěděl se o jejich výpravě sám biskup
a zavolal si k sobě matku představenou:
„Tak vyprávěj, má dcero, jak probíhala vaše pouť.“
„Byla to těžká, velmi těžká cesta, monsignore. Pán na nas seslal mnoho
nástrah, ale všechny jsme je ve zdraví překonaly.“
„A jaké nástrahy máš na mysli?“ ptá se biskup.
„Ty nejtěžší, otče. Jen co jsme nalodily, námořníci se opili a hned
první noc nás všechny znásilnili. Tedy až na sestru Angeliku.“
„Ó, můj Bože,“ křižuje se Biskup.
„A to není všechno, po několika dnech naši loď přepadli piráti,
námořníky pozabíjeli, to je určitě Pán tak potrestal za jejich hříchy.
A nás všechny znásilnili. Tedy kromě sestry Angeliky.“
„Ach, Mon Dieu!“ povzdychne si biskup.
„Ale to ještě není všechno. Hned další den přišla hrozná bouře a ta
nás zahnala k pobřeží Afriky, kde loď ztroskotala. Všichni piráti
zahynuli ve vlnách – i je Pán potrestal za jejich hříchy – ale my se
všechny zachránily. Tři dny jsme putovaly pouští, až jsme narazily na
tlupu kočovných beduínů. A ti nás znásilnili.“
„Všechny?“ ptá se biskup.
„Kromě sestry Angeliky,“ odpoví matka představená.
„Promiň dcero, že se tě vyptávám na tak hrozné zážitky, ale jak to,
že dcera Angelika vždy zůstala uchráněna? To je tak ošklivá?“
„To ne, monsignore, ale ona nechtěla.“

Dlouhá cesta
Hlasuj