Dedukce

Jednoho dne vejde doktor Watson do kanceláře Sherlocka Holmese na
Baker Street.
„Dobré jitro, milý Watsone,“ praví velký detektiv, „dnes jste si
vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?“
„Ano!“ zvolal Watson celý udiven, „ale řekněte mi příteli, jak jste
dospěl k této geniální dedukci?“
„Žádná dedukce, Watsone. Prosté pozorování, zapomněl jste si obléci kalhoty.“

Dedukce
Hlasuj