Alkoholik

Jednou se lord vrací ve značně podroušené náladě domů. Ulehne do postele a do
sklenice vedle postele dá svoje skleněné oko. V noci má však velikou žízeň,
poslepu nahmatá sklenici a hodí obsah do sebe. Ráno se probudí a něco ho tlačí v
dolní části těla. Zavolá tedy sluhu, aby se podíval, co tam má.
Ten koukne a povídá:
„Hrůza, Vaše lordstvo, někdo vám kouká ze zadku!“

Alkoholik
Hlasuj